COVID-⁠19 Svizra

Infurmaziuns davart la situaziun actuala, stadi dals 28 da november 2023

Las cifras-⁠clav vegnan actualisadas mintgamai il mardi a las 15:30.

Il dashboard COVID-⁠19 na vegn betg pli actualisà suenter ils 28-⁠11-⁠2023. A partir d’immediat chattais Vus las datas e las illustraziuns en connex cun COVID-⁠19, cun influenza e cun auters patogens respiratorics sin il portal d’infurmaziun davart las malsognas transmissiblas.

Capacitads dals ospitals,Vallais

Staziuns intensivas (SI)

Las capacitads dals passa 150 ospitals, chasas e clinicas en Svizra eruescha il Servetsch sanitar coordinà (SSC) sur il sistem d’infurmaziun e d’acziun (SIA). Il SSC e l’armada elavuran e communitgeschan questas cifras. Il UFSP, la Societad svizra da medischina intensiva (SGI-⁠SSMI), l’associaziun H+ Ils ospitals da la Svizra ed il SSC han fixà quai cuminaivlamain. La medischina intensiva basegna differents apparats tecnicamain fitg cumplexs (staziuns intensivas) e pretenda ina tgira cumplessiva tras teams spezialisads. La perioda giavischada vegnir po selecziunada cun il reglader sut la grafica.


Occupaziun en pertschient

Staziuns intensivas (SI), Vallais, 01.05.2023

Las datas publitgadas qua sa basan sin annunzias ch’ils ospitals e las clinicas cun staziuns intensivas han transmess al SSC sur il sistem d’infurmaziun e d’acziun (SIA). Las datas vegnan elavuradas uschia, che las annunzias èn valaivlas maximalmain 7 dis, nun ch’i vegnia fatga in'actualisaziun. Pervia dals differents temps ed andaments d’annunzia pon las cifras mussadas qua divergiar da las cifras d’autras instituziuns. Pervia d'arrundaments matematics poi esser che la summa dals pertschients n'è betg exactamain 100 %.

Il Gremi da coordinaziun sanitar (GCSAN) ed il Servetsch sanitar coordinà (SSC) han decidì da sistir l’annunzia obligatorica da las capacitads dals ospitals per il 01-⁠05-⁠2023. Las datas na vegnan betg pli actualisadas sin il dashboard Covid-⁠19.

Occupaziun totala COVID-⁠19 Betg COVID-⁠19 Letgs libers
Svizra Total: 81771,7%5861,5%1270,3%57428,3%231
Appenzell Dadens Naginas staziuns intensivas (SI)
Appenzell Dadora Total: 650%30%050%350%3
Argovia Total: 3680,6%290%080,6%2919,4%7
Basilea-⁠Champagna Total: 1442,9%67,1%135,7%557,1%8
Basilea-⁠Citad Total: 5257,7%305,8%351,9%2742,3%22
Berna Total: 8975,3%670%075,3%6724,7%22
Friburg Total: 2491,7%228,3%283,3%208,3%2
Genevra Total: 4667,4%310%067,4%3132,6%15
Giura Total: 666,7%40%066,7%433,3%2
Glaruna Total: 650%30%050%350%3
Grischun Total: 1735,3%60%035,3%664,7%11
Lucerna Total: 5259,6%311,9%157,7%3040,4%21
Neuchâtel Total: 1070%70%070%730%3
Schaffusa Total: 683,3%50%083,3%516,7%1
Soloturn Total: 1464,3%90%064,3%935,7%5
Son Gagl Total: 4269%290%069%2931%13
Sursilvania Naginas staziuns intensivas (SI)
Sutsilvania Total: 683,3%50%083,3%516,7%1
Sviz Total: 1353,8%77,7%146,2%646,2%6
Tessin Total: 4868,8%330%068,8%3331,2%15
Turgovia Total: 2673,1%190%073,1%1926,9%7
Turitg Total: 18279,7%1451,1%278,6%14320,3%37
Uri Total: 633,3%20%033,3%266,7%4
Vad Total: 8883%732,3%280,7%7117%15
Vallais Total: 2065%130%065%1335%7
Zug Total: 887,5%70%087,5%712,5%1
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: SSC – Stadi: 02.05.2023, 08.35h

Svilup temporal da l'occupaziun

Staziuns intensivas (SI), Vallais, dals 30.03.2020 fin ils 01.05.2023

Preschentaziun da las valurs absolutas: Las travs mussan la capacitad e l'occupaziun da las staziuns intensivas annunziadas dals ospitals. Questas valurs restan valaivlas per maximalmain 7 dis, sch'ellas na vegnan betg actualisadas. Sin basa da quai vegnan calculadas la media da 15 dis (media dals 7 dis precedents e dals 7 dis suandants) e l'occupaziun procentuala. La media da 15 dis represchenta perquai ina stimaziun fitg exacta da la capacitad e da l'occupaziun. Las datas avant il november 2020 èn per part incumplettas e ston perquai vegnir interpretadas cun precauziun. Pervia d'arrundaments matematics poi esser che la summa dals pertschients n'è betg exactamain 100 %.

Il Gremi da coordinaziun sanitar (GCSAN) ed il Servetsch sanitar coordinà (SSC) han decidì da sistir l’annunzia obligatorica da las capacitads dals ospitals per il 01-⁠05-⁠2023. Las datas na vegnan betg pli actualisadas sin il dashboard Covid-⁠19.


Media da 15 dis
COVID-⁠19
Betg COVID-⁠19
Letgs libers

Letgs

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: SSC – Stadi: 02.05.2023, 08.35h

Letgs certifitgads e letgs ad hoc

Staziuns intensivas (SI), Vallais, dals 30.03.2020 fin ils 01.05.2023

Per il dumber da letgs certifitgads sin las staziuns intensivas èn decisivs la dotaziun necessaria da persunal, las pretensiuns envers las localitads e l'equipament tecnic. La certificaziun vegn fatga tras la Societad svizra da medischina intensiva (SSMI).

Il dumber da «letgs certifitgads» correspunda a staziuns intensivas occupadas dal tuttafatg. Variaziuns da quest dumber a curta vista resultan pervia d'annunzias mancantas. Las variaziuns n'han naginas consequenzas per il provediment da las pazientas e dals pazients. Ils ospitals pon decider libramain, sch'els vulan metter en funcziun tuts u mo ina part da lur letgs certifitgads, uscheditg ch'els occupan – en la media annuala – almain 60 pertschient dals letgs certifitgads.

«Letgs ad hoc» èn plazzas da tractament supplementaras ordaifer las localitads certifitgadas. Las pazientas ed ils pazients vegnan tgirads cun agid d'auter persunal spezialisà da secturs sco per exempel l'anestesia. Il dumber correspunda als letgs intensivs ch'èn vegnids annunziads dals ospitals e ch'èn actualmain en funcziun, che n'èn dentant betg certifitgads. Letgs ad hoc dastgan vegnir mess en funcziun mo en cas da catastrofas u en cas d'autras situaziuns extraordinarias. Sch'in ospital metta en funcziun letgs ad hoc ordaifer ina tala situaziun, perda la staziun intensiva respectiva sia certificaziun.

Il «total da letgs en funcziun» sa cumpona da la summa dals letgs certifitgads en funcziun e dals letgs ad hoc en funcziun. I sa tracta dals letgs ch'èn vegnids annunziads dals ospitals e che sa chattan sin las staziuns intensivas, nua che las pazientas ed ils pazients pon vegnir tractads dal persunal spezialisà qualifitgà disponibel sco er d'auter persunal, e quai sco cumbinaziun da servetsch da squadra e d'engaschaments spezials.

Las valurs annunziadas dals ospitals restan valaivlas per maximalmain 7 dis.

Il Gremi da coordinaziun sanitar (GCSAN) ed il Servetsch sanitar coordinà (SSC) han decidì da sistir l’annunzia obligatorica da las capacitads dals ospitals per il 01-⁠05-⁠2023. Las datas na vegnan betg pli actualisadas sin il dashboard Covid-⁠19.


Letgs certifitgads
Letgs certifitgads gestids
Letgs ad hoc gestids

Letgs

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: SSC – Stadi: 02.05.2023, 08.35h