COVID-⁠19 Svizra

Infurmaziuns davart la situaziun actuala, stadi dals 20 da schaner 2022

Curs epidemiologic,Genevra

Tests e quota da tests positivs

Damai ch'i pon vegnir fatgs plirs tests per persuna, è il dumber dals tests positivs pli aut ch'il dumber da persunas cun in test positiv.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21.
Cun il test da PCR po vegnir constatà il material genetic e cun il test svelt d’antigens pon vegnir constatads ils proteins dal virus SARS-⁠CoV-⁠2. Tuts dus tests succedan a maun d’in sfrusch dal nas e da la gula.

Repartiziun geografica

Dumber da tests, Genevra, dals 11.10.2021 fin ils 19.01.2022, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Dumber da testsQuota da tests positivs
Per 100 000 abit.Cifras absolutas Tests da PCR Tests svelts d'antigens
Svizra e Liechtenstein 58 818,42 5 122 705 - -
Svizra 58 816,79 5 099 592 - -
Liechtenstein 59 180,64 23 113 - -
Appenzell Dadens 37 850,61 6167 - -
Appenzell Dadora 42 014,86 23 238 - -
Argovia 44 180,14 306 642 - -
Basilea-⁠Champagna 83 874,23 244 048 - -
Basilea-⁠Citad 96 119,65 189 101 - -
Berna 63 912,05 666 687 - -
Friburg 53 721,09 174 860 - -
Genevra 82 095,14 415 683 - -
Giura 44 792,36 33 016 - -
Glaruna 59 822,28 24 438 - -
Grischun 84 502,94 169 087 - -
Lucerna 47 598,76 198 176 - -
Neuchâtel 55 028,03 96 791 - -
Schaffusa 44 230,93 36 759 - -
Soloturn 83 973,66 232 995 - -
Son Gagl 43 148,94 222 003 - -
Sursilvania 57 358,04 21 858 - -
Sutsilvania 87 929,69 38 267 - -
Sviz 51 761,56 83 935 - -
Tessin 53 609,83 188 163 - -
Turgovia 51 269,49 145 046 - -
Turitg 50 195,79 779 753 - -
Uri 176 422,50 64 957 - -
Vad 57 103,30 465 256 - -
Vallais 56 430,79 196 663 - -
Zug 59 011,29 76 003 - -
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.01.2022, 07.47h

Svilup temporal: Dumber da tests

Dumber da tests, Genevra, dals 11.10.2021 fin ils 19.01.2022, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Tests da PCR annunziads
Tests svelts d'antigens annunziads
Media da 7 dis
Media da 7 dis (Svizra e Liechtenstein)

Tests per 100 000 abitantas/abitants

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.01.2022, 07.47h

Svilup temporal: quota da tests positivs

Quota da tests positivs, Genevra, dals 11.10.2021 fin ils 19.01.2022

La grafica mussa il la quota da tests positivs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Quota da tests da PCR positivs
Quota da tests svelts d'antigens positivs

Quota da tests positivs

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.01.2022, 07.47h

Demografia

Dumber da tests, Genevra, dals 11.10.2021 fin ils 16.01.2022, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Repartiziun tenor classa da vegliadetgna
Tests per 100 000 abitantas/abitants
1017,2716 496,6
Repartiziun tenor sex
Umens
Nunenconuschent
Dunnas
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.01.2022, 07.47h