COVID-⁠19 Svizra

Infurmaziuns davart la situaziun actuala, stadi dals 20 da schaner 2022

Curs epidemiologic,Genevra

Tests e quota da tests positivs

Damai ch'i pon vegnir fatgs plirs tests per persuna, è il dumber dals tests positivs pli aut ch'il dumber da persunas cun in test positiv.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21.
Cun il test da PCR po vegnir constatà il material genetic e cun il test svelt d’antigens pon vegnir constatads ils proteins dal virus SARS-⁠CoV-⁠2. Tuts dus tests succedan a maun d’in sfrusch dal nas e da la gula.

Repartiziun geografica

Dumber da tests, Genevra, dals 11.10.2021 fin ils 19.01.2022, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Chantuns Genevra
Tests / 100 000 abit.
82 095,14
Quota da tests da PCR positivs
-
Quota da tests svelts d'antigens positivs
-
Tests per 100 000 abitantas/abitants
37 850,61176 422,5
Nagin test
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.01.2022, 07.47h

Svilup temporal: Dumber da tests

Dumber da tests, Genevra, dals 11.10.2021 fin ils 19.01.2022, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Tests da PCR annunziads
Tests svelts d'antigens annunziads
Media da 7 dis
Media da 7 dis (Svizra e Liechtenstein)

Tests per 100 000 abitantas/abitants

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.01.2022, 07.47h

Svilup temporal: quota da tests positivs

Quota da tests positivs, Genevra, dals 11.10.2021 fin ils 19.01.2022

La grafica mussa il la quota da tests positivs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Quota da tests da PCR positivs
Quota da tests svelts d'antigens positivs

Quota da tests positivs

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.01.2022, 07.47h

Demografia

Dumber da tests, Genevra, dals 11.10.2021 fin ils 16.01.2022, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Repartiziun tenor classa da vegliadetgna
Tests per 100 000 abitantas/abitants
1017,2716 496,6
Repartiziun tenor sex
Umens
Nunenconuschent
Dunnas
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.01.2022, 07.47h